Číslovky
Nauka o slově
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Slovesa
Hlavní stránka


Číslovky označují počet.
Číslovky: - určité (pět, sto - i číslicí)
               - neurčité (málo, několik 
                 můžou se nahradit určitou 
                 číslicí)

Druhy číslovek:
1.základní: odpovídáme na otázku 
                   kolik?
                   pět, deset, ...
2.řadové: odpovídáme na otázku 
                 kolikátý?
                 pátý, desátý, ...
3.druhové: odpovídáme na otázku 
                  
kolikery? -ý?
                   patery, paterý, ..
4.násobné: otázky  kolikrát? 
                    kolikanásobný?

                    pětkrát, pětinásobný, ..


Pro ulehčení:
Za číslovkami řadovými píšeme tečku.
     5 žáků (číslovka základní)
     5.žák (číslovka řadová - kolikátý?)

Tečku nepíšeme:
                                       za letopočtem                   r.1998
                                       za datem ve zlomku         21/2  
                                       za stranou, cvičením,..      cvičení 10