Podstatná jména
Nauka o slově
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Hlavní stránka

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
Určujeme u nich rod, číslo, pád a vzor.

Pro ulehčení:
1.určování čísla:
      číslo jednotné (ten, ta, to):
                 ten dobytek
                 to vojsko
      číslo množné (ti, ty, ta) : 
                 ty
kalhoty
                 ta vrata

2.určování životnosti:
     1.pád = 4.pád    r.m.neživotný
                     hmyz,vidím hmyz

     
1.pád × 4.pád   r.m.životný   
                sněhulák, vidím sněhuláka          
   
3.shoda podmětu s přísudkem:
    nevyjádřený podmět      -li    Přišli domů.
   
r.m.živ.                             -li    Žáci cvičili.
   
r.m.než. -i -é -ové           -li    Ledoborci vypluli.
   
r.m.než.                           -ly   Stroje se roztočily.
   
r.ž.                                   -ly   Včely poletovaly.
   
r.stř.                                -la   Kuřata zobala.
   
děti, oči, uši, dni, dny    -ly