Přídavná jména
Nauka o slově
Podstatná jména
Zájmena
Číslovky
Slovesa
Hlavní stránka


Přídavná jména jsou vlastnosti osob, zvířat a věcí. Ptáme se jaký? který? čí?

Druhy přídavných jmen:
        1.tvrdá
        2.měkká
        3.přivlastňovací

Přídavné jméno přivlastňovací nebo podstatné jméno?
          Podstatné jméno:
          Dej to Milanovi.            komu?
          Mluvili o Milanovi.
       o kom?
      
        Přídavné jméno:
          Milanovi bratři už přišli.   čí?

Přídavná jména přivlastňovací od vlastních jmen se píší s velkým písmenem:
Jitčin bratr,  Ladův obraz,  Jiráskův román