Slovesa
Nauka o slově
Podstatná jména
Přídavná jména
Zájmena
Číslovky
Hlavní stránka


Slovesa vyjadřují děj, časují se.

Pro ulehčení:
1.Tvary sloves:
      Jednoduchý tvar (nesu, učil se)
     Složený tvar (nesl jsem, budu psát)

2.Čas přítomný:
      píše se vždy i (nosí, učí se)

3.Čas budoucí:
       vyjadřujeme pomocí předpon
                   (ponesu, přinesu)
       nebo infinitivem a pomocným 
       slovesem být
                   (budu ležet, budeš psát)

4.Rozkazovací způsob:
       pouze tři tvary: Piš! Pišme! Pište!

5.Podmiňovací způsob:  příčestí minulé + být
            přítomný: psal bych
                                                  minulý:    byl bych psal