Zájmena
Nauka o slově
Podstatná jména
Přídavná jména
Číslovky
Slovesa
Hlavní stránka

Zájmena zastupují jména nebo na ně ukazují.

Druhy zájmen:
1.osobní: označují 1., 2., 3.osobu
              já, ty, on, ona, ono,
              my, vy, oni, ony, ona
              a zvratné se

2.přivlastňovací: přivlastňujeme 
                         1., 2. a 3.osobě

              můj, tvůj, svůj, jeho, její, 
              náš, váš, jejich

3.ukazovací: ukazujeme na osoby,
                      zvířata a věci

              ten, tento, tenhle, onen, 
              takový, týž, tentýž, sám, 
              samý

4.tázací: tážeme se na osoby, 
              zvířata a věci

              kdo? co? jaký? který? čí?
              (kdož, což, kterýž, kdopak)

5.vztažná: připojují věty - čárka!
                ,kdo  ,co  ,jaký  ,který  ,čí  ,jenž

6.neurčitá: blíže neurčujeme osoby, zvířata  
                   a věci 
                  ze zájmen tázacích

                 ně-, lec-, leda-, málo-    (např.někdo)
                -koli(v), -si                      (např. kdokoli)
                                                           
všechen, každý,...

                                          
7.záporná: popíráme existenci osoby, zvířete a
                                                                 věci

                                                                 nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný